* הפרידו מילות מפתח בעזרת פסיק
האתרים הגדולים ביותר biotechnology 1-15:
1.
nature.com 
436,775

2.
fao.org 
254,797

3.
rpi.edu 
94,483

4.
undip.ac.id 
77,242

5.
sakshieducation.com 
59,869

6.
stockhouse.com 
54,867

7.
york.cuny.edu 
34,926

8.
bzu.edu.pk 
32,080

9.
sandia.gov 
30,309

10.
biospace.com 
27,204

11.
esf.edu 
22,059

12.
nuim.ie 
18,913

13.
globalissues.org 
13,903

14.
mbl.edu 
11,953

15.
thepharmaletter.com 
9,310

1
2
3
4
>