* הפרידו מילות מפתח בעזרת פסיק
האתרים הגדולים ביותר bd online news 1-3:
1.
mzamin.com 
82,034

2.
barta24.com 
25,929

3.
bdsaradin.com 
1,969