* הפרידו מילות מפתח בעזרת פסיק
האתרים הגדולים ביותר battle through the heavens 1-2:
1.
wuxiaworld.com 
369,610

2.
webnovel.com 
227,145