* הפרידו מילות מפתח בעזרת פסיק
האתרים הגדולים ביותר bangla online news 1-13:
1.
mzamin.com 
82,034

2.
newsforbd.net 
20,364

3.
natunbd.net 
19,546

4.
allbanglanewspapersbd.com 
15,575

5.
bdlive24.com 
11,976

6.
newsbybd.net 
11,918

7.
newsbangladesh.com 
2,947

8.
primenewsbd.com 
1,444

9.
gsnews24.com 
522

10.
onbangladesh.org 
427

11.
allbanglanewspaperlist.com 
288

12.
rupbanglanews.com 
239

13.
banglanewspaperlist.com 
72