* הפרידו מילות מפתח בעזרת פסיק
האתרים הגדולים ביותר bacteria 1-15:
1.
sciencedaily.com 
259,491

2.
agar.io 
253,759

3.
asm.org 
127,660

4.
healthboards.com 
31,066

5.
agma.io 
29,624

6.
foodkeys.com 
15,403

7.
ibsgroup.org 
13,032

8.
mepits.com 
4,387

9.
jarrow.com 
2,473

10.
uncommondescent.com 
1,055

11.
sciencenewsline.com 
1,053

12.
emlab.com 
631

13.
drugmega.com 
262

14.
sanevax.org 
156

15.
probelog.com 
142

1
2
>