* הפרידו מילות מפתח בעזרת פסיק
האתרים הגדולים ביותר Wirtschaftsnachrichten 1-2:
1.
manager-magazin.de 
67,545

2.
dpa-afx.de 
10