* הפרידו מילות מפתח בעזרת פסיק
האתרים הגדולים ביותר Tarakan 1-2:
1.
borneo.ac.id 
2,571

2.
garudaprint.com 
218