* הפרידו מילות מפתח בעזרת פסיק
האתרים הגדולים ביותר Medicine, Engineering 1-15:
1.
academia.edu 
506,725

2.
medicalnewstoday.com 
449,625

3.
stanford.edu 
406,933

4.
cornell.edu 
334,988

5.
ucla.edu 
295,082

6.
sciencedaily.com 
264,274

7.
vt.edu 
247,593

8.
ucf.edu 
225,470

9.
uwaterloo.ca 
213,270

10.
tufts.edu 
194,012

11.
vanderbilt.edu 
185,695

12.
buffalo.edu 
172,506

13.
successcds.net 
165,171

14.
popsci.com 
162,178

15.
gla.ac.uk 
145,553

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
>