* הפרידו מילות מפתח בעזרת פסיק
האתרים הגדולים ביותר Kampar 1-6:
1.
goriau.com 
68,951

2.
riau24.com 
47,598

3.
riaugreen.com 
1,988

4.
riaumandiri.co 
1,238

5.
fokusriau.com 
289

6.
tribunsatu.com 
109