* הפרידו מילות מפתח בעזרת פסיק
האתרים הגדולים ביותר ???? 1-15:
1.
amazon.co.jp 
33,750,000

2.
sudokugame.org 
26,849

3.
pmd.gov.pk 
21,264

4.
shadmart.com 
20,964

5.
libyaninvestment.com 
17,810

6.
amaderbrahmanbaria.com 
10,672

7.
hekmah.org 
8,919

8.
cyprus.com 
1,069

9.
paltel.ps 
967

10.
money-monitor.com 
543

11.
gsmeg.com 
484

12.
ksaloverksa.info 
354

13.
kb34.net 
308

14.
malayogam.com 
206

15.
gopsoft.net 
169

1
2
>