* הפרידו מילות מפתח בעזרת פסיק
האתרים הגדולים ביותר 16-30:
16.
yahoo.com. 
124,615,385

17.
es-us.deportes.yahoo.com 
115,714,286

18.
coral.qq.com 
115,714,286

19.
sohu.com 
115,714,286

20.
tech.qq.com 
115,714,286

21.
weixin.qq.com 
115,714,286

22.
jjj.qq.com 
115,714,286

23.
th.yhs.search.yahoo.com 
108,000,000

24.
yahoo.com 
108,000,000

25.
world.taobao.com 
108,000,000

26.
tw.stock.yahoo.com 
108,000,000

27.
us.lrd.yahoo.com 
108,000,000

28.
amazon.com 
101,250,000

29.
jd.com 
90,000,000

30.
360.cn 
90,000,000

<
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
>