* הפרידו מילות מפתח בעזרת פסיק
האתרים הגדולים ביותר 16-30:
16.
taobao.com 
124,615,385

17.
yahoo.com. 
124,615,385

18.
tw.stock.yahoo.com 
124,615,385

19.
us.lrd.yahoo.com 
124,615,385

20.
th.yhs.search.yahoo.com 
115,714,286

21.
es-us.deportes.yahoo.com 
115,714,286

22.
coral.qq.com 
115,714,286

23.
yahoo.com 
115,714,286

24.
tech.qq.com 
115,714,286

25.
weixin.qq.com 
115,714,286

26.
jjj.qq.com 
115,714,286

27.
amazon.com 
108,000,000

28.
world.taobao.com 
108,000,000

29.
twitter.com 
95,294,118

30.
reddit.com 
90,000,000

<
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
>