אתרים דומים issuu.com:
calameo.com 
253,046

flipsnack.com 
82,746

magzter.com 
54,656

joomag.com 
48,928

worldmags.net 
27,043

herworld.com 
20,161

herworldplus.com 
18,483

hazlitt.net 
6,005

onlinenewspaperlist.com 
5,135

realincomebd.com 
185

clichemag.com 
173

executivelibrary.com 
139

pagerankr.com 
105