nintendo.com.brآمار:
www.nintendo.com.br یک وبسایت بزرگ است. این وبسایت بزرگتر از 77% از وبسایت های دیگر در جهان است.

درباره nintendo.com.br:
Nintendo - Official Site

ترافیک هر کشور:
8,777

کشورهای دیگر
722


شبکه های اجتماعی:

لینک های ورودی:
20
  
بررسی>>


آخرین بروزرسانی: 17-سپت-2019
بازدیدکنندگان روزانه:
9,499
(+9,499)
محدوده زمانی [+]