google.comآمار:
www.google.com یکی از بزرگترین وبسایت های جهان است! این وبسایت بزرگتر از 96% از وبسایت های دیگر است.

درباره google.com:
noodp

ترافیک هر کشور:
53,460,000

26,190,000

13,500,000

8,910,000

8,640,000

کشورهای بیشتر>>


شبکه های اجتماعی:

لینک های ورودی:
2,227,065
  
بررسی>>


آخرین بروزرسانی: 07-دسا-2019
بازدیدکنندگان روزانه:
2
7
0,000,000
(+0)
محدوده زمانی [+]