google.comآمار:
www.google.com یکی از بزرگترین وبسایت های جهان است! این وبسایت بزرگتر از 97% از وبسایت های دیگر است.

درباره google.com:
noodp

ترافیک هر کشور:
52,650,000

27,810,000

13,230,000

8,910,000

7,830,000

کشورهای بیشتر>>


شبکه های اجتماعی:

لینک های ورودی:
2,207,264
  
بررسی>>


آخرین بروزرسانی: 19-ژان-2020
بازدیدکنندگان روزانه:
270,000,000
(+0)
محدوده زمانی [+]