google.comآمار:
www.google.com یکی از بزرگترین وبسایت های جهان است! این وبسایت بزرگتر از 94% از وبسایت های دیگر است.

درباره google.com:
noodp

ترافیک هر کشور:
53,730,000

26,190,000

13,500,000

8,640,000

8,370,000

کشورهای بیشتر>>


شبکه های اجتماعی:

لینک های ورودی:
2,155,753
  
بررسی>>


آخرین بروزرسانی: 23-سپت-2019
بازدیدکنندگان روزانه:
270,
000,000
(+0)
محدوده زمانی [+]