google.comآمار:
www.google.com یکی از بزرگترین وبسایت های جهان است! این وبسایت بزرگتر از 94% از وبسایت های دیگر است.

درباره google.com:
noodp

ترافیک هر کشور:
54,000,000

25,920,000

13,230,000

8,910,000

8,370,000

کشورهای بیشتر>>


شبکه های اجتماعی:

لینک های ورودی:
2,140,621
  
بررسی>>


آخرین بروزرسانی: 13-اکت-2019
بازدیدکنندگان روزانه:
270,000,000
(+0)
محدوده زمانی [+]