bing.comآمار:
www.bing.com یکی از بزرگترین وبسایت های جهان است! این وبسایت بزرگتر از 100% از وبسایت های دیگر است.

درباره bing.com:
NOODP

ترافیک هر کشور:
12,995,217

8,170,435

1,655,217

1,303,043

1,267,826

کشورهای بیشتر>>


شبکه های اجتماعی:

لینک های ورودی:
65,809
  
بررسی>>


آخرین بروزرسانی: 14-مار-2019
بازدیدکنندگان روزانه:
35,217,39
1
(+0)
محدوده زمانی [+]