bing.comآمار:
www.bing.com یکی از بزرگترین وبسایت های جهان است! این وبسایت بزرگتر از 100% از وبسایت های دیگر است.

درباره bing.com:
NOODP

ترافیک هر کشور:
12,678,261

8,839,565

1,514,348

1,267,826

1,267,826

کشورهای بیشتر>>


شبکه های اجتماعی:

لینک های ورودی:
61,723
  
بررسی>>


آخرین بروزرسانی: 10-مه-2019
بازدیدکنندگان روزانه:
35,217,
28
391
(-782,609)
محدوده زمانی [+]