גולשים לפי מדינה:
160,920,000

7,200,000

5,940,000

3,420,000

1,080,000

מדינות אחרות
1,440,000