גולשים לפי מדינה:
9,027

3,682

1,687

1,663

1,116

570

499

333

309

190

166

מדינות אחרות
4,537