גולשים לפי מדינה:
112,901,539

3,863,077

3,738,462

1,620,000

872,308

מדינות אחרות
1,620,000