גולשים לפי מדינה:
111,281,539

4,112,308

4,112,308

2,118,462

1,121,538

747,692

מדינות אחרות
1,121,538