גולשים לפי מדינה:
149,224

19,214

18,965

10,481

6,987

5,240

4,741

3,494

2,745

1,747

1,248

1,248

מדינות אחרות
24,205