גולשים לפי מדינה:
144,828,000

5,832,000

5,508,000

2,592,000

1,134,000

810,000

מדינות אחרות
1,458,000