גולשים לפי מדינה:
85,157

1,534

1,151

863

671

מדינות אחרות
6,521