Külastajad riikide kaupa:
140,740

1,445

781

752

663

619

310

295

192

162

162

147

118

118

Teised riigid
973