Külastajad riikide kaupa:
232,868

1,683

1,058

889

649

361

240

240

216

192

168

168

168

144

Teised riigid
1,418