גולשים לפי מדינה:
51,875

4,323

1,959

1,891

1,283

811

811

743

338

מדינות אחרות
3,445