גולשים לפי מדינה:
13,152

3,049

762

544

457

348

305

240

196

מדינות אחרות
2,765