גולשים לפי מדינה:
39,555

9,581

4,571

3,868

2,373

2,198

1,055

967

879

615

מדינות אחרות
22,239