גולשים לפי מדינה:
25,704

8,097

6,467

2,174

2,119

1,793

1,304

272

מדינות אחרות
6,467