גולשים לפי מדינה:
2,784

502

329

197

125

108

84

66

66

מדינות אחרות
1,715