גולשים לפי מדינה:
10,337

484

449

242

138

104

מדינות אחרות
5,514