גולשים לפי מדינה:
118,323

9,089

3,895

2,922

2,435

2,272

1,948

1,623

1,461

1,136

1,136

974

מדינות אחרות
15,257