גולשים לפי מדינה:
18,914,595

919,459

875,676

634,865

218,919

מדינות אחרות
328,378