גולשים לפי מדינה:
15,330

1,529

997

642

554

288

133

מדינות אחרות
2,681