גולשים לפי מדינה:
3,951

3,137

1,560

1,230

1,057

797

312

260

156

104

104

מדינות אחרות
4,696