גולשים לפי מדינה:
412,951

19,813

16,163

15,642

11,471

8,342

5,214

5,214

3,650

3,128

2,607

מדינות אחרות
17,206