גולשים לפי מדינה:
6,745

3,025

1,944

1,320

600

504

408

288

192

168

120

מדינות אחרות
8,689