גולשים לפי מדינה:
330,392

13,388

10,797

8,638

7,774

6,478

4,751

3,023

2,591

מדינות אחרות
43,620