גולשים לפי מדינה:
164,880,000

5,040,000

3,960,000

1,620,000

1,260,000

1,260,000

מדינות אחרות
1,980,000