גולשים לפי מדינה:
13,537

5,292

מדינות אחרות
3,241